Word Lid
menu
Word Lid

Home / Programma / Onze programma punten !!

Onze programma punten !!
Afdeling

... EEN VERKEERSVEILIGE STAD WAAR ER IN DE CENTRUM STRATEN VAN ZOWEL NIEUWPOORT-BAD, ALS NIEUWPOORT-STAD, MAAR OOK RAMSKAPELLE EN SINT-JORIS, NIET SNELLER MAG GEREDEN WORDEN DAN 30 KILOMETER PER UUR. DIT MOET DUIDELIJK GEMELD WORDEN AAN DE INVALSWEGEN.
... HAAR VISSERIJ; WIJ WILLEN ONZE VISSERS EEN HART ONDER DE RIEM STEKEN. ONZE VLOOT, EIGEN AAN NIEUWPOORT, MAG NIET TE LIJDEN HEBBEN ONDER OVERBEVISSING DOOR BUITENLANDSE VISSERS. EUROPA MOET OOR HEBBEN VOOR DE VERZUCHTINGEN VAN DE LOKALE VISSERS.
... MEER CONTROLE IN ONZE HAVEN. DRUGS- EN ANDERE SMOKKEL, ALSOOK MENSENHANDEL MOETEN HARD AANGEPAKT WORDEN. DE (HAVEN) POLITIE MOET MEER MIDDELEN KRIJGEN OM DEZE PROBLEMATIEK OP EEN TRANSPARANTE EN DUIDELIJKE MANIER HET HOOFD TE BIEDEN.
... HAAR SENIOREN: HELAAS VOELEN VEEL SENIOREN ZICH EENZAAM. WE WILLEN DEZE MENSEN UIT HUN ISOLEMENT HALEN, HEN MEER BETREKKEN EN AANMOEDIGEN OM DEEL TE NEMEN AAN MEER EN LAAGDREMPELIGE SOCIALE EN CULTURELE ACTIVITEITEN.
... EEN DEGELIJKE AANPAK VAN HET BESTAANDE LOKAAL DRUGSPROBLEEM BIJ EEN AANTAL JONGEREN. ER DRINGT ZICH EEN LOKALE ONDERSTEUNING DOOR GESPECIALISEERDE POLITIE OP, DIE GEEN OOGJE DICHTKNIJPT, MAAR DE PROBLEMEN BIJ NAAM NOEMT EN OPTREEDT.
... EEN BETERE INFRASTRUCTUUR; ONZE STRATEN LIGGEN ER SOMS SCHANDALIG BIJ. WIJ PLEITEN VOOR EEN (ON-LINE) MELDINGSPUNT WAAR MEN TERECHT KAN OM DEZE TE MELDEN EN EEN DIENST DIE DEZE OP EEN SNELLE EN ADEQUATE MANIER WEET OP TE LOSSEN. ONZE KINDEREN, OUDEREN EN MINDER-VALIDEN MOETEN ZICH ZONDER RISICO OF GEVAAR KUNNEN VERPLAATSEN.
... SOCIALE WONINGEN VOOR ONZE EIGEN MENSEN; HET MAG NIET ZIJN DAT ONZE EIGEN BEVOLKING IN DE KOU BLIJFT STAAN BIJ HET BEKOMEN VAN EEN SOCIALE WONING, OF LAAT ONS ZEGGEN OP ELLENLANGE WACHTLIJSTEN KOMEN TE STAAN.
... EEN AANGEPAST JEUGDBELEID MET INSPRAAK VAN DE LOKALE JEUGD UIT ALLE LAGEN VAN DE BEVOLKING. GEEN PRESTIGE PROJECTEN, MAAR ECHT LUISTEREN NAAR ONZE JEUGD. EEN BEVRAGING VAN DE JEUGD IS HIER EEN MOGELIJKHEID.
... TOERISME AANGENAAM VOOR IEDEREEN; NIEUWPOORT IS EEN TOERISTISCHE STAD MET ZIJN LUSTEN EN ZIJN LASTEN. WIJ JUICHEN DE INSPANNINGEN DIE GEDAAN WORDEN OM TOERISME NAAR ONZE STAD TE TREKKEN TOE, MAAR VINDEN OOK DAT ONZE EIGEN BEVOLKING NIET MAG VERGETEN WORDEN. HET STADSBESTUUR MOET OP ZOEK GAAN NAAR EEN EVENWICHT DIE IEDEREEN TEVREDEN STELT.